Over ons

Ontstaan

Een aantal mensen in het noorden van het Meetjesland vroegen zich af wat ze na het isoleren van hun dak, het plaatsen van zonnepanelen en thermostatische kranen, nog konden doen rond duurzaamheid. Misschien een windmolen voor het dorp?

Volterra is ontstaan uit verontwaardiging:

 • omdat de transitie naar een duurzame leefomgeving zo traag gaat
 • omdat de burger zelden rechtstreeks inspraak krijgt
 • omdat wind – zon – lucht – water van iedereen is

Volterra wil bijdragen aan deze duurzame leefomgeving niet enkel op het vlak van windenergie en zonne-energie maar in alle ecologische energie vormen, beseffend dat er meer is dat energie alleen.

Duurzaamheid gaat ook over een totale leefomgeving : woningbouw – woonvormen – samenlevingsvormen – warmtenetten – landbouw – …

De Coöperatie

Coöperaties zijn in Vlaanderen wat minder bekend, en dat is geheel ten onrechte. Niet alleen heeft de coöperatie een mooi verleden, ook vandaag speelt ze een zeer belangrijke (economische) rol. In het buitenland zijn talloze voorbeelden aan te halen van succesvolle èn grote coöperaties die een leidende rol spelen in het economisch leven.

Ook de Vlaamse overheid gelooft in de voordelen van coöperaties. Zo worden startende coöperaties, zoals Volterra ondersteund, en is er de website www.coopkracht.be waar de principes van coöperatief ondernemen goed worden uitgelegd.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.

Het coöperatief gedachtegoed rust op drie pijlers:

 • Er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de coöperatie willen samenwerken om die te bevredigen
 • De coöperatie streeft niet naar winst
 • Het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.

Om dit concreter te maken heeft de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zeven principes geformuleerd waardoor men kan toetsen of een vereniging of bedrijf een coöperatie genoemd kan worden. Zie charter Rescoop (PDF). Zie ook de site www.icakompas.be.

REScoop Vlaanderen

Volterra is lid van REScoop Vlaanderen.

REScoop Vlaanderen is de federatie van coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

 • het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energie gebruik
 • de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten en
 • de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
 • het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
 • de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

 • Marc De Vos, Watervliet, voorzitter
 • Luc Van Gysel, Sint-Gillis-Waas
 • Ruben Goethals, Eeklo
 • Emmanuel Steyaert, Bellem
 • Pieter Vermeulen, Sint-Jan-in-Eremo

 De oprichters van Volterra zijn:

 • Marc De Vos, Watervliet
 • Johan Buysse, Waarschoot
 • Jan Claeys, Lembeke
 • Annick De Boes, Kaprijke
 • Jan Deprez, Sint-Gillis-Waas
 • Michelle De Smet, Lembeke
 • Nicolas Engels, Watervliet
 • Jozef Laureyns, Watervliet
 • Joke Ost, Watervliet
 • Gerrit Pauwels, Sint-Gillis-Waas
 • Luc Van Gysel, Sint-Gillis-Waas
 • Luc Van Poucke, Sinaai
 • Paul Wallaert, Sint-Laureins
 • Rob Wouters, Kaprijke

Statuten

De statuten van Volterra kan u hier terugvinden in PDF formaat (opent in nieuw venster).

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen eenmaal per jaar bijeen, op de dag, plaats en uur door de Raad van Bestuur vastgesteld. Onze coöperanten worden hiervan op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen.