Volterra richt de site van haar windturbine in de Peperstraat te Eeklo (achter de Huysmanhoeve) klimaatadaptief in. Als eerste actie zaaiden we op 7 mei een bloemenweide in in de cirkel rond de windmolen.

Naast de productie van hernieuwbare energie zorgen we door het inzaaien van een bloemenmengsel ook voor meer biodiversiteit en voor een beter leefmilieu.

Een volgende actie in het najaar van 2022 of in het vroege voorjaar van 2023 is de aanplant van houtachtige inheemse struiken langs de toegangsweg en van enkele inheemse solitaire bomen. Deze struiken en bomen worden gesponsord door de provincie Oost-Vlaanderen. Ook voor deze actie zullen we onze coöperanten oproepen om mee te doen.

Hieronder vind je het verslag in foto’s van onze bloemeninzaaiactie.

In de week voor de zaaidag zorgden we ervoor dat de cirkel rond de windmolen gefreesd werd en verwijderden we de grootste stenen. We maakten de bodem klaar voor het inzaaien.

Inzaaidag 7 mei 2022. Aankomst op de site.

We mengen de bloemenzaden met droog wit zand. Een voordeel daarvan is dat je niet al je zaad in enkele keren vergooid hebt. Door goed te mengen met zand is het zaad ook beter verdeeld. En tenslotte weet je ook waar je blijft bij het inzaaien. Je ziet met het blote oog waar er al wit zand ligt op de donkere bodem.

We zaaien elk een deel van de zone in. De zaadmengeling van het Regionaal Landschap Meetjesland bevat voornamelijk boekweit en phacelia, maar ook bladrammenas, gele mosterd, koriander, goudsbloem, juffertje in het groen, groot kaasjeskruid, korenbloem, dille en bernagie.

Nadien schoffelen we de zaden onder. In dit droge voorjaar gaat dat met nogal wat stofwolkjes gepaard. Wij hopen alvast op regen in de weken na de zaaidag voor een goede kieming.

Een groepsfoto. Maar dan eentje met de windturbine ook op de foto. Daarvoor moest onze fotograaf, coöperant en bezieler van deze actie Iñaki Colpaert, zich in moeilijke bochten wringen. Dank je, Iñaki!