Volterra alsenergieburgercoöperatieen energiegemeenschap

Volterra wil zich focussen op hernieuwbare energieproductie en energie delen. We willen hernieuwbare energie produceren en leveren aan onze coöperanten aan kostprijs en liefst een prijs die zo vast mogelijk is over een langere termijn.

De missie van Volterra ligt in collectieve projecten (o.a. grote zonnedaken, wijken, warmtenet, …) en niet zozeer in het faciliteren van individuele projecten. Onze energieproductie op particuliere en openbare daken is niet enkel gedimensioneerd op het verbruik ter plaatse, waardoor het overschot aan stroom (injectie in het net) aan de gemeenschap kan worden geleverd.

Als coöperatie leveren wij ook andere diensten aan onze coöperanten. Zo bieden we aan onze coöperanten een gratis lidmaatschap aan voor het elektrisch autodeelsysteem CEDAN. We organiseren evenementen, thema-avonden en energie-cafés. Samen met onze coöperanten organiseerden we een zaaidag en een plantdag. We richtten onze windturbine aan de Huysmanhoeve klimaatbestendig in door het inzaaien van de draaicirkel met een bloemenmengsel en het aanplanten van inheemse struiken en bomen langs de toegangsweg naar de windturbine, in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.

Onze oogst van zon en wind

Onze hernieuwbare energie oogsten we vooral uit zon en wind. Wind en zon als energiebronnen zien wij als commons, als natuurlijke hulpbronnen die beschikbaar zijn voor de ganse gemeenschap. Volterra wil bijdragen aan de energie-autonomie van het Meetjesland, omdat dit een garantie is voor duurzame en betaalbare energie voor onze regio.

We produceerden in 2022 voor 1.478 MWh duurzame energie: 1.347 MWh met wind en 131 MWh met zon. Zon en wind zijn complementair. Samen voorzien ze in onze duurzame burgerstroom. Tot op heden is ons aandeel in de windturbine aan de Huysmanhoeve de belangrijkste energiebron (91% in 2022). We zetten volop in op het verhogen van onze energieproductie, onder meer door de investering in zonnepanelen.

Volterra is een energiegemeenschap

Volterra is een energiegemeenschap en maakt zoveel als mogelijk gebruik van de nieuwe wetgevende initiatieven in dit verband. In 2022 registreerde Volterra zich dan ook officieel als hernieuwbare energiegemeenschap en als energiegemeenschap van burgers bij de VREG.

Burgerenergiecoöperaties hebben meer dan een kwart eeuw ervaring als energiegemeenschappen in Vlaanderen. Lees hierover meer bij onze koepelorganisatie REScoop Vlaanderen.

Korte keten van hernieuwbare energie

Burgerenergiecoöperaties als Volterra vormen de korte keten van hernieuwbare energie: de kortste weg van producent naar consument.

Zo komt hernieuwbare energie, geoogst in het Meetjesland, rechtstreeks en aan kostprijs bij de coöperanten terecht.

Volterra heeft een energieleveringsovereenkomst met Ecopower. Coöperanten die Volterra stroom willen verbruiken, worden klant bij Ecopower. Hieronder lees je hoe je dit doet.

Neem stroom af van Volterra via Ecopower

Ben je coöperant bij Volterra met minstens 2 aandelen (of 250 euro), dan kun je je eigen coöperatieve stroom afnemen, via leverancier Ecopower.

Praktische informatie

U kunt vanaf vandaag een contract invullen met als vroegst mogelijke datum van overschakeling 1 januari 2024. U vindt het contract op www.ecopower.be/ikwordklant.

Welke gegevens moet u bij de hand hebben om het contract vlot in te vullen?

 • Uw Volterra coöperantennummer
 • De EAN-code van uw elektriciteitsaansluiting. Die staat op uw facturen. Opgelet, niet die van uw gasaansluiting;
 • Als u de aansluiting overneemt van een vorige gebruiker/bewoner (bv. bij verhuizing, …)
  • De meterstand(en) op het moment van overname (bij analoge meter);
  • Het ingevulde en ondertekende energieovernamedocument.

Wat moet u nog weten?

 • Ecopower levert alleen elektriciteit (geen gas) en dit enkel in het Vlaams Gewest;
 • Per EAN-code moet u een apart contract invullen;
 • Het contract is enkel geldig voor jaarlijks uitgelezen meters op laagspanning (ook digitale meters);
 • Ecopower biedt enkel een terugleververgoeding aan in combinatie met een afnamecontract voor digitale meters, niet apart;
 • Vraagt u een overschakeling aan op een datum voor 1 januari, dan wordt die aangepast naar 1 januari.

Toegang tot elektrisch autodelen

Ken je CEDAN al? CEDAN staat voor ‘Coöperatief Elektrisch DeelAuto Netwerk’. CEDAN is een coöperatief samenwerkingsverband tussen energieburgercoöperaties die lid zijn van REScoop Vlaanderen waaronder ook Volterra.

Het CEDAN netwerk bestaat uit de coöperatieve elektrische deelauto’s van Partago en van Coopstroom. De auto’s worden zoveel mogelijk opgeladen aan slimme laadpalen en zonnedaken.

Als coöperant van Volterra kan je de elektrische deelauto’s van de coöperatieve autodeelaanbieders gebruiken. Je aandelen bij Volterra zijn dus je toegangsticket tot het autodeelsysteem. De minimale aandelenwaarde om deel te nemen is 250 euro, dat zijn dus 2 aandelen bij Volterra. Je Volterra-aandelen staan borg, op die manier heb je geen inschrijvingskosten en betaal je enkel het gebruik van de deelauto’s. Flexibel, elektrisch en coöperatief!

Aan welzijnscampus De Zuidkaai in Eeklo staat sinds november 2020 één deelwagen van CoopStroom. Het gaat om een Nissan Leaf (5-persoons gezinswagen).

Meer info hierover vind je op cedan.be. Wens je bijkomende info of je registreren voor deze dienst, stuur ons een mailtje. Of registreer je hier.

Onze evenementen

Volterra wil dicht bij zijn coöperanten staan. We organiseren evenementen om onze energiegemeenschap ook fysiek samen te brengen. Infovergaderingen, zaaidag en plantdag rond onze windturbine, en het jaarlijkse zomeraperitief (foto) geven ons de mogelijkheid ideeën uit te wisselen en informatie te delen omtrent onze werking.

Hou onze nieuwsbrief in het oog voor uitnodigingen.

Thema-avonden, infosessies, energiecafés

We organiseren thema-avonden en infosessies. Zo deden we in maart van 2022 vier Meetjeslandse gemeenten aan om er te spreken over energie besparen, gebruiken en produceren in de energietransitie. We voerden met de aanwezigen het gesprek over hoe ze energie besparen en welke hernieuwbare energie ze gebruiken. We bespraken wat werkt, wat niet werkt en hoe we in de toekomst onze energie gaan produceren, gebruiken, delen,…

Om een diverser publiek te bereiken geven we presentaties op uitnodiging van verenigingen zoals KWB, Landelijke Gilden en in een aantal scholen. We zetten Volterra daarbij ook sterker in de verf als energiegemeenschap.

We houden je op de hoogte!

We houden onze coöperanten op de hoogte van nieuws, evenementen en andere coöperatieve aangelegenheden via een maandelijkse nieuwsbrief. Maar we zijn ook actief op social media met accounts op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Volterra als sociale organisatie

Volterra is een CVSO, een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Jaarlijks brengen we verslag uit over hoe we ons sociale doel hebben verwezenlijkt.

In 2022 riepen we onze coöperanten op om (een deel van) de energiepremie die ze ontvingen van de federale overheid te schenken aan een vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert.

Volterra stelde haar coöperanten voor om een Meetjeslands project te steunen, het project ‘Fietsbazaar’ van Wijkcentrum De Kring, een fietsdeelsysteem van kinderfietsen.

De Fietsbazaar is geen direct project m.b.t. de energieproblematiek, maar sluit er wel bij aan inzake circulariteit, duurzaam gebruik van goederen, CO2-reductie en armoedebestrijding. Meer info over De Fietsbazaar vind je hier.