Word coöperanten investeer mee ineen duurzame toekomst

Op initiatief van inwoners van het Meetjesland werd de coöperatie Volterra voor duurzame energie opgericht. Meetjeslanders produceren nu hun eigen energie.

Als je ook wil bijdragen aan duurzame energie bij een coöperatie met een sociaal en lokaal karakter, dan kan je mede-coöperant worden door één of meerdere aandelen te kopen van Volterra.

Belangrijk om weten:

  • Een aandeel kost 125 euro en is op naam.  De instapdrempel hebben we laag gehouden om iedereen de kans te geven zich eigenaar te voelen van een stukje windmolen.
  • Je kan maximaal per persoon aandelen (bij)kopen tot je in totaal 40 aandelen (ter waarde van 5.000 euro) van Volterra bezit.
  • Je kan dit doen in eigen naam, op naam van je kinderen en/of kleinkinderen of schenken als cadeau aan iemand anders.
  • De Algemene Vergadering van Volterra waarvan jij deel uitmaakt, bepaalt jaarlijks het percentage van het dividend.
  • Er zijn geen in- en uitstapkosten.
  • Na een periode van 5 jaar kan je uittreden uit de vennootschap mits toestemming van de raad van bestuur.
  • Je hebt één stem op de Algemene Vergadering ongeacht het aantal aandelen.
  • De algemene vergadering van Volterra bepaalt jaarlijks het percentage van het dividend.
  • Je kan belangrijke informatie over Volterra vinden op onze website en in de statuten en het jaarverslag.
  • Volterra kan per jaar niet meer dan voor 500.000 euro aan aandelen te koop aanbieden.

Waarschuwing : Investeren in een coöperatie is nooit zonder risico, ondanks ons voorzichtig investeringsbeleid. De belegger loopt het risico zijn belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen en/of het verwachte rendement niet te behalen.


Schenk een aandeel!

Wil je iemand een origineel geschenk geven? Dan kun je één of twee aandelen schenken. Volg de instructies op deze pagina.


Als coöperant met minstens 2 aandelen bij Volterra (totaal van 250€), kun je jouw 100% hernieuwbare energie oogsten. Je kan jouw energie die ondermeer van onze windmolen komt, afnemen bij Volterra via Ecopower. Hoe je dat doet, lees je in deze post.

Let wel, er is momenteel een tijdelijke contractstop bij Ecopower.


Momenteel loopt onze 1.000 coöperanten campagne. Wij willen onze gemeenschap uitbreiden met 1.000 nieuwe leden die voor een maximum van 250 euro investeren in onze Meetjeslandse hernieuwbare energie. Zo leggen we de basis voor vele nieuwe projecten in zon, wind en andere duurzame energiecomponenten.  

Daarom is de aankoop van aandelen bij Volterra momenteel begrensd tot 2 aandelen.

Ja, ik doe mee

Registreer je hier als nieuwe aandeelhouder

Contacteer ons gerust vrijblijvend
als u eerst meer informatie wil.