Word coöperanten investeer mee ineen duurzame toekomst

Op initiatief van inwoners van het Meetjesland werd de coöperatie Volterra voor duurzame energie opgericht. Meetjeslanders produceren straks hun eigen energie. Indien u ook achter de ideologie van groene stroom staat, kan u mede-coöperant worden als u één of meerdere aandelen koopt van Volterra.

De instapdrempel hebben we laag gehouden om iedereen de kans te geven zich eigenaar te voelen van een stukje windmolen. Een aandeel kost 125 euro en u kan maximaal per persoon 40 aandelen kopen (5.000 euro).

* OPGELET: Momenteel is er door de vele aanvragen tijdelijk een grens van maximum 2 aandelen per persoon * Er zijn geen in- of uitstapkosten. Het rendement is gelimiteerd door de overheid en kan maximaal 6% bedragen. Na 5 jaar kan men vrij uitstappen.

De algemene vergadering van Volterra bepaalt jaarlijks het percentage van het dividend. De eerste schijf van 190 euro dividend is vrijgesteld van roerende voorheffing.

Ondertussen bereikten we de kaap van 525 coöperanten en staat de teller op meer dan 950.000 euro. Een denderend succes!

Hoe kan ik meedoen?

Indien u ook overtuigd bent, kan u zelf coöperant worden via onderstaande link.

U kan dit doen in eigen naam, op naam van uw kinderen en/of kleinkinderen of schenken als cadeau aan iemand anders.

Aandacht : Investeren in een coöperatie is nooit zonder risico, ondanks ons voorzichtig investeringsbeleid. U kan belangrijke informatie over Volterra vinden op onze website en in de statuten en het jaarverslag.

Ja, ik doe mee

Ik schrijf nu in en word coöperant

Contacteer ons gerust vrijblijvend
als u eerst meer informatie wil.