Op deze buitengewone algemene vergadering worden de nieuwe statuten van Volterra ter goedkeuring voorgelegd.


Het bestuursorgaan nodigt de vennoten uit op de buitengewone algemene vergadering van vennoten die doorgaat na de algemene vergadering op zaterdag 3 juni 2023 om 12u00 in CC De Meet, Sint-Jansstraat 22 te 9982 Sint-Laureins (Bentille).

Inschrijven is verplicht en kan via deze link. U schrijft in voor de Algemene Vergadering en(of) voor de Buitengewone Algemene Vergadering die volgt na de Algemene Vergadering. Dit doet u via hetzelfde inschrijvingsformulier.

Via de onderstaande links kan u alle documenten voor de Buitengewone Algemene Vergadering downloaden:

Volterra BAV2023 – Oproepingsbrief Buitengewone AV (PDF)

Volterra BAV2023 – Volmacht Buitengewone AV (MS Word)

Volterra BAV2023 – bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het doel (PDF)

Volterra BAV2023 – Voorstel nieuwe statuten (PDF)