Burgerwind op zee

Op 20 juni 2021 werd BURGERWIND OP ZEE gelanceerd, in aanwezigheid van vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten.

De 37 Belgische burgercoöperaties die 100.000 burgers vertegenwoordigen zullen gezamenlijk de partner zijn die rechtstreekse burgerparticipatie door de burger voor offshore wind mogelijk zal maken.

REScoop België is evenwaardige partner

REScoop België is enthousiast en georganiseerd om de rol van rechtstreekse burgerparticipatie in windturbines op zee op zich te nemen. REScoop België zal zich daartoe als evenwaardige partner aanbieden bij de tenderprocedure voor windconcessies op zee.

REScoop België is verheugd dat het principe van Burgerparticipatie reeds in het Koninklijk Besluit van 12 Mei 2019 ingeschreven is. De federale regering maakt hier verdere modaliteiten voor op om dit mogelijk te maken via Energiegemeenschappen. Burgercoöperaties voldoen aan beide Europese definities van energiegemeenschappen.

Nabije toekomst...

In 2023 worden er 2 nieuwe offshore windturbine zones door de Federale Overheid getenderd voor een totaal van 1,4 GW vermogen. Een aanpassing van de wet rond de energiemarkt ter voorbereiding van deze offshore tender van 12 mei 2019 spreekt over de mogelijkheid van burgerparticipatie in offshore.

De Ministerraad keurde eind april een voorontwerp van wet tot omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt goed. Deze laat toe aan burgers een actievere rol op te nemen in de elektriciteitsmarkt. Hierbij wordt voorzien in het nieuwe concept van hernieuwbare energiegemeenschap. De weerhouden concessionaris van de domeinconcessie zal burgerparticipatie kunnen voorzien en/of een samenwerking opzetten met een hernieuwbare energiegemeenschap. De verdere uitwerking zal gebeuren via Koninklijke Besluiten.