Onze coöperantenbevraging

Tijdens de maand juni lanceerden we een bevraging onder de coöperanten.  Op de Algemene Vergadering van 4 juni verzamelden we reacties van 15 coöperanten, nadien antwoordden nog eens 22 leden via onze online webform.  Samen vulden dus 37 coöperanten of 6,6% van onze coöperanten de bevraging in.

Dat is een mooi percentage, en wij danken jullie dan ook van harte voor jullie tijd en jullie medewerking hieraan.  Het is voor ons heel interessant om te leren wat jullie aanspreekt in de werking van Volterra en waar er nog wat werkpuntjes zijn.

Wat hebben we nu geleerd uit deze eerste bevraging? We zijn voorzichtig in onze interpretatie, maar vinden het tegelijk zeer belangrijk om de resultaten met jullie te delen.  We kijken hier in ons verslag dan ook vooral naar de gemiddelde scores.

De resultaten.

De stellingen die zeer hoog scoren zijn:

  • Met 86,5%: Ik investeer in Volterra, omdat ik vind dat ecologie en het behoud van onze natuurlijke leefomgeving belangrijke waarden zijn.
  • Met 81%: Ik zou mijn familie of vrienden aanraden om coöperant te worden bij Volterra.
  • Met 79%: Ik beschouw mijn aandelen in Volterra als een goeie investering.

Stellingen die lager scoren zijn:

  • met net geen 60%: Ik verwacht van Volterra meer informatie over de energietransitie en maatschappelijke vraagstukken omtrent de klimaatneutraliteit.
  • Met 68%: Ik zou van Volterra meer info willen krijgen over investeringen in verband met groene energie (zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en thuisbatterijen) bij mij thuis.
  • Met 71%: Het sociaal oogmerk van Volterra vind ik belangrijk. Ik zou graag zien dat Volterra ook investeert om mensen die het zelf moeilijker hebben, mee te krijgen in de energietransitie.

Dat zijn nog altijd vrij hoge scores, dus het is zeker niet zo dat onze coöperanten geen nieuws willen ontvangen over de energietransitie of over investeringen in groene energie voor eigen huis.

Tenslotte merken we nog dat van de 37 indieners een ruime meerderheid van 27 haar nieuws over Volterra hoofdzakelijk uit de Nieuwsbrief haalt.

Conclusies.

Algemeen gezien tonen de ontvangen antwoorden aan dat onze coöperanten relatief tevreden zijn over de gang van zaken binnen onze coöperatie.  We onthouden dat onze coöperanten waarde hechten aan het ecologisch engagement van Volterra, maar dat zij ook ons sociaal oogmerk genegen zijn.  Daarnaast merken we dat er nood blijft aan voldoende communicatie omtrent de werking van onze coöperatie.  In het komende werkingsjaar willen we hier zeker verder mee aan de slag.

Tenslotte stellen we vast dat Volterra een vrij hoge score krijgt op de vraag of onze coöperanten vrienden en kennissen zouden aanraden om coöperant te worden. Dat geeft ons alvast een mooie startbasis voor een aantal nieuwe initiatieven die op stapel staan voor de volgende maanden.