De zon schijnt in Eeklo!

In onze nieuwsbrief van september 2020 vertelden we jullie met veel plezier over het zonnebestek van de stad Eeklo, waarbij wij samen met Ecopower gegund werden voor het voorzien van zonne-installaties op héél wat stadsgebouwen.

Waar komen de zonnepanelen?

In het volledige project voorzien we het dak van het stadskantoor aan de industrielaan, de kunstacademie, het cultuurcentrum De Herbakker, het lokaal dienstencentrum Zonneheem, kinderdagverblijf de kinderpoort, het zwembad, de sporthal en de evenementenhal.

Door het intensief gebruik van deze gebouwen wordt het grootste deel van de stroom door de gebruikers zelf genuttigd. Het overige deel van de stroom wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan coöperanten van Volterra of Ecopower.

Installaties in eigen beheer

Met de realisatie van dit project heeft Volterra voor het eerst PV-installaties in eigen beheer: de installatie op LDC Zonneheem en de installatie op BKO De Kinderpoort.

De installatie op de site van LCD Zonneheem betreft een grotere installatie van 220 zonnepanelen, maar liefst goed voor 82,5 kWp. De installatie op het Zonneheem wordt in komende dagen/weken uitgevoerd.

De installatie op het dak van BKO Kinderpoort betreft een iets kleinere installatie van 22 zonnepanelen, goed voor 11,25 kWp en werd ondertussen reeds gerealiseerd.

Beide installaties samen hebben een kostprijs van ongeveer 75.000,00 EUR en genereren, na aftrek van de kosten, een winst voor de coöperatie van ongeveer 2.500,00 EUR per jaar gedurende 20 jaar.

In Eeklo schijnt de zon voor iedereen!

Naast het realiseren van de PV-installaties in samenwerking met Ecopower, voorzien we ook heel wat meerwaardeprojecten voor de Eeklonaar. Zo werken we aan een aanbod waarbij ook de daken van burgers en ondernemingen in aanmerking komen voor een installatie.

U heeft een geschikt dak maar geen kapitaal? U wilt zonnepanelen leggen maar u heeft geen geschikt dak? Via de collectieve, lokale aanpak creëren de stad en de burgercoöperaties een oplossing op maat van elke doelgroep. De coöperatieve zonnepanelen op stadsdaken en de nog uit te werken meerwaardeprojecten dragen samen bij aan de transitie naar een klimaatgezond Eeklo, waaraan iedereen kan participeren. Hierover in het voorjaar van 2021 meer!

Mee participeren in de coöperatieve zonnepanelen in Eeklo kan via beide burgercoöperaties. U koopt een of meerdere aandelen met een waarde van 125 euro bij Volterra of van 250 euro bij Ecopower. Zo wordt u mede-eigenaar van de zonnepanelen op de verschillende gemeentelijke daken en van alle andere productie-installaties van Volterra en Ecopower. Meer informatie vindt u op www.volterra.be/ik-doe-mee of www.ecopower.be/ikdoemee.