Energiecoöperatie Volterra cvso plantte samen met de Provincie tijdens een publieksmoment op zondag 27 november een houtkant aan langs de toegangsweg van de coöperatieve windturbine achter de Huysmanhoeve te Eeklo. Naast een houtkant werden ook enkele solitaire hoogstambomen aangeplant. Ondanks het regenweer kwamen een 50-tal geëngageerde burgers in actie.

De zones rondom windturbines zijn een ideale plek om midden in het kale agrarische landschap enkele bomen te planten, houtkanten te planten of zelfs kleine bosjes. De aanplantingen dragen bij om de invloed van klimaatverandering te temperen, ze breken de wind, capteren atmosferische CO2 en hebben een grote meerwaarde voor bijen, vlinders en zangvogels. Langs de toegangsweg naar de turbine plantten we een houtkant aan bestaande uit verschillende bloeiende, inheemse soorten zoals Hazelaar, Gelderse roos, Rode kornoelje & Spork.

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een aantal acties om bij te dragen aan een klimaatbestendig landschap. Voor de aanplant van bomenrijen, hoogstamboomgaarden, heggen en houtkanten kan een toelage bekomen worden binnen de actie “beplant het landschap”. De planten voor dit initiatief werden voor 100% gefinancierd door de Provincie. Gebruik van inheemse soorten, uitstraling en meerwaarde voor het omliggende landschap is belangrijk.

Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor natuur, kwam meehelpen en verwelkomde de enthousiaste planters:

Kleine landschapselementen geven kleur en structuur aan het landschap.  Ook als leef- en schuilplaats voor dieren zijn ze zeer waardevol. Het zijn herkenningspunten in het landschap of fungeren als route voor dieren en planten. Vroeger dienden houtkanten als natuurlijke omheining of als bron van brand-of geriefhout. Die functies zijn vandaag verdwenen, waardoor jammer genoeg ook veel kleine landschapselementen verdwenen. Als Provincie ondersteunen we financieel de aanplant van nieuwe houtkanten of hoogstamboomgaarden, gezien deze bijdragen aan de beeldkwaliteit én aan de lokale biodiversiteit.

Medewerkers en bestuursleden van Volterra en Ecopower en politici uit Eeklo en Maldegem en van de provincieraad bij de boomaanplant.

Ook Marc De Vos, voorzitter van Volterra, plaatste een welkomstwoordje:

We verenigen mensen die meebouwen aan een duurzame toekomst. Dankzij hun inbreng leggen we de basis voor vele nieuwe projecten in zon, wind en andere duurzame energiecomponenten. Met de bouw van windturbines produceren we efficiënt propere energie. We staan open voor nieuwe coöperanten uit het Meetjesland of daarbuiten en willen onze gemeenschap uitbreiden met 1.000 nieuwe leden die voor een maximum van 250 euro investeren in onze Meetjeslandse hernieuwbare energie. Zo leggen we de basis voor vele nieuwe projecten in zon, wind en andere duurzame energiecomponenten.

Na anderhalf uur was de houtkant een feit. Vele handen maken het werk licht en aangenaam. Samen staan we sterk en zetten we dingen in beweging. Dat is meteen ook de essentie van onze energiecoöperatie.