Door de energiecrisis hebben heel wat Belgische huishoudens het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Velen zullen deze winter thuis in de kou zitten. De federale overheid nam daarom steunmaatregelen, zoals het basispakket energie. De tegemoetkoming bedraagt 61 euro per maand voor elektriciteit en 135 euro per maand voor gas voor de maanden november en december 2022 en wordt uitgekeerd via de energieleveranciers.

Heeft u de energiepremie echt nodig?

Iedereen voelt de energiecrisis rechtstreeks in de portemonnee. Maar terwijl de energiepremie voor velen een welkom extraatje is, hebben anderen de steun écht nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Vanuit onze maatschappelijke missie als burgercoöperatie roepen we iedereen op om even na te denken: kunt u de energiepremie missen?

Schenk dan (een deel van) de premie aan een vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en die de situatie van kwetsbare mensen en gezinnen fundamenteel verbetert.Volterra heeft gekozen om een Meetjeslands project te steunen, van het Wijkcentrum De Kring.

Project de Fietsbazaar van Wijkcentrum De Kring.

Wijkcentrum De Kring start in het voorjaar van 2023 met het project de ‘Fietsbazaar’: een fietsdeelsysteem van kinderfietsen tot 12 à 14 jaar.  Door een (klein) jaarlijks lidgeld te betalen krijg je een fiets op maat. Wordt die fiets te klein, dan breng je die terug en krijg je een andere fiets op maat. Dit tot de leeftijd van ongeveer 12/14 jaar.De Fietsbazaar is geen direct project m.b.t. de energieproblematiek, maar sluit er wel bij aan inzake circulariteit, duurzaam gebruik van goederen, CO2-reductie en armoedebestrijding.

De Fietsbazaar is voor iedereen toegankelijk, maar De Kring doet extra inspanningen om kwetsbare kinderen (waar in het gezin heel dikwijls geen fiets aanwezig is) toe te leiden naar de Fietsbazaar.

Naast het delen van fietsen wil De Kring ook andere aspecten inbouwen in de Fietsbazaar:  fietslessen voor kinderen en volwassenen, een kleine fietsherstelplaats, workshops fietsherstel, verkeerslessen, fietsvaardigheidstraining, …

Binnenkort lanceert De Kring een oproep naar kwaliteitsvolle tweedehandsfietsen en de aankoop van nieuwe fietsen. Voor de aankoop van de nieuwe fietsen, het betalen van de eventuele herstellingskosten van binnengebrachte tweedehandsfietsen en de minimale inrichting van een fietswerkplaats zoekt De Kring nog budget.Daarom het voorstel van Volterra: schenk jouw energiepremie aan De Kring en maak zo de start van de Fietsbazaar mee mogelijk, een fietsdeelsysteem van kinderfietsen tot 12/14 jaar.Je kan als coöperant van Volterra dit project op de volgende manieren steunen:

  • nog kwaliteitsvolle (tweedehandse) kinderfietsen (t/m 12 jaar) binnen te brengen in het wijkcentrum (van maandag t/m vrijdag van 9u-12u en 13u-16u).
  • te storten op het rekeningnummer BE86 8939 4407 0450 van het Netwerk Tegen Armoede met vermelding van “projectnummer 607 – Wijkcentrum De Kring vzw”. Vanaf 40 euro ontvangt u voor deze gift een fiscaal attest.
  • te storten op rekeningnummer BE52 7373 0449 9009 van Wijkcentrum De Kring met vermelding Fietsbazaar. Hiervoor krijgt u geen fiscaal attest.
  • een engagement op te nemen in de vrijwilligersploeg van de Fietsbazaar. Interesse hiervoor? Stuur een mail naar info@wijkcentrumdekring.be