Beroepsprofiel (doel van deze functie)

Je trekt de ontwikkeling en goede werking van hernieuwbare energieprojecten in al hun technische aspecten, resulterend in een win-win-win creëren voor de klant, Volterra en het klimaat.

Specifiek zal de projectleider:

 • nieuwe installaties rond duurzame energie dimensioneren en uitwerken;
 • nieuwe projecten bij klanten aanbrengen;
 • projecten en werven bij klanten opvolgen;
 • profielen analyseren om het eigenverbruik bij onze klanten te verhogen;
 • bestaande installaties opvolgen en tijdig onderhoud organiseren;
 • nieuwe concepten rond energiedelen en slim sturen technisch uitwerken en op maat van de klant toepassen;

Algemeen :

 • Volterra vrijwilligers advies geven en ondersteuning verlening als technisch energie-expert.

Vereiste competenties.

 • vereiste studies: een technisch diploma hoger onderwijs;
 • vereiste ervaring: relevante ervaring met hernieuwbare energie;
 • goede kennis: word, excel en powerpoint.

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

 • affiniteit heeft met de visie van Volterra op vlak van duurzame energievoorziening: hernieuwbaar, decentraal, coöperatief en toekomstgericht;
 • analytisch denkt en oplossingsgericht werkt;
 • goed kan organiseren en zorgvuldig te werk gaat;
 • budgetgericht werkt (met deadlines);
 • zelfstandig kan werken en beschikt over een gezonde teamgeest;
 • goed kan communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • vloeiend Nederlands spreekt en schrijft, passief Engels en Frans is een pluspunt maar geen noodzaak;
 • in het Meetjesland woont en een rijbewijs B heeft;
 • bereid is tot flexibel werken, waaronder sporadisch avondwerk (in overleg).

Wij bieden:

 • een uitdagende functie in de boeiende wereld van hernieuwbare energie en coöperatief ondernemen;
 • ondersteuning door het delen van kennis; binnen Volterra, vanuit andere burgercoöperaties (REScoops), binnen een breed netwerk, en vanuit proefprojecten;
 • een halftijds (50%) contract;
 • een salaris in functie van kennis en ervaring;
 • extralegale voordelen (thuiswerk, flexibele uren en werkvoorwaarden, gepast ICT- en telecomvergoeding);
 • een job waarmee je actief bijdraagt aan oplossingen voor de klimaatverandering en stijgende energieprijzen, samen met gemotiveerde burgers.

Je bent geïnteresseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief naar marc@volterra.be en vertel ons waarom jij onze gedroomde kandidaat bent. Kandidaturen worden verwacht voor 31/05/2022.

Plaats van tewerkstelling:

regio Meetjesland /maatschappelijke zetel in Watervliet/ van thuis uit.

Extra informatie

De dagelijkse werking van Volterra wordt aangestuurd door de trekkersgroep, een groep actieve vrijwilligers waarvan sommigen ook bestuurder zijn.   De medewerkers zullen worden ondersteund door een team van drie personen, dat dient als klankbord en de operationele doelstellingen opvolgt.  De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het ondernemingsplan, bepaalt de strategie en het beleid (financieel, sociaal…). Daarover legt de raad van bestuur verantwoording af aan de algemene vergadering (de verzameling van alle coöperanten die allen één stemrecht hebben).

Volterra is ook actief in RESCOOP Vlaanderen, het netwerk van alle burgerverenigingen en coöperaties die werken rond hernieuwbare energie. Binnen dat netwerk is er veel uitwisseling van kennis en methodieken. In concrete dossiers worden ook mogelijkheden voor samenwerking afgetoetst.