Volterra wil de site van haar windturbine in de Peperstraat te Eeklo (achter de Huysmanhoeve) klimaatadaptief inrichten. Een eerste actie daarvoor is het inzaaien van een bloemenweide in de cirkel rond de windmolen. Daarvoor nodigen wij jou uit op zaterdag 7 mei vanaf 11 uur. We komen samen aan de Huysmanhoeve en vandaar wandelen we naar de windturbine die zeer dichtbij ligt. Na het inzaaimoment en een mooie groepsfoto, wandelen we terug richting Huysmanhoeve voor een drankje om het event af te ronden. Inschrijven voor dit event kan via dit formulier. Neem gerust je gezin of je vrienden mee. Dit is de google maps locatie van de Huysmanhoeve.

De bodem in de cirkel van de windturbine is momenteel begroeid met gras. Heb jij in de komende weken enkele uren tijd om de grond voor te bereiden voor de inzaaidag, dan kan je dit laten weten via een email naar ons. Wij kunnen jouw hulp daarbij zeker gebruiken.

Naast de productie van hernieuwbare energie zorgen we door het inzaaien van een bloemenmengsel ook voor meer biodiversiteit en voor een beter leefmilieu. Een volgende actie in het najaar of in het vroege voorjaar van 2023 is de aanplant van houtachtige inheemse struiken langs de toegangsweg en van enkele inheemse solitaire bomen. Deze struiken en bomen worden gesponsord door de provincie Oost-Vlaanderen.  Doe mee op onze zaaidag en hef nadien met ons het glas. En dan spreken we af om in de zomer nog eens een kijkje te nemen te midden van vele kleurrijke bloemen.  Hopelijk tot dan!