Inleiding

Op 14 april hield Volterra een informatievergadering in Wijkcentrum De Kring in Eeklo. Een vijftigtal geïnteresseerde coöperanten waren op post voor een boeiende avond. Ook de vrijwilligers van Volterra waren blij om de coöperanten na vele corona-maanden opnieuw te mogen samenroepen voor een infosessie en ontmoetingsmoment.

 

Stand van zaken Volterra

Pieter Vermeulen opende de avond met een stand van zaken van Volterra als Meetjeslandse energiecoöperatie. Volterra is een hernieuwbare energiegemeenschap met activiteiten in het Meetjesland met een stroomproductie voor 450 gezinnen. Volterra werkt uitsluitend met vrijwilligers, maar is op zoek naar een eerste halftijds personeelslid om met de beschikbare middelen nog veel projecten te doen, vooral – maar niet alleen – in zon en wind.

 

Autodelen

Jacques Houtekamer van Coopstroom – hernieuwbare energiecoöperatie uit het Brugse – was vervolgens onze ‘special guest’. Hij gaf een toelichting over het delen van elektrische wagens. Elke coöperant van Volterra heeft met minstens 2 aandelen een toegangsticket tot het autodeelsysteem. Je betaalt dan enkel het gebruik van de deelauto’s. In Eeklo staat een deelwagen aan Wijkcentrum De Kring. Jacques lichtte de werking van het deelwagensysteem van Coopstroom toe, de prijzen, de wagens, het laden en de laadpalen. Er kwamen toch wel wat vragen uit de zaal rond dit deelwagensysteem wat blijk geeft van een grote interesse.

 

Onze eigen stroom en de huidige contractstop

Ruben Goethals en Emmanuel Steyaert lichtten toe hoe de coöperanten van Volterra de stroom van Volterra kunnen afnemen via Ecopower, de enige energiecoöperatie die ook elektriciteitsleverancier aan particulieren is. Volterra had die mogelijkheid om onze eigen coöperatieve energie af te nemen al eerder aangekondigd. Met de nieuwsbrief van 11 december 2021 en tegelijkertijd op onze website en onze Facebookpagina informeerden we de coöperanten hoe ze dat concreet konden doen. 17 van onze 550 coöperanten maakten daar intussen gebruik van.

 

Ecopower voerde op 11 januari helaas een contractstop in. De stevige prijsstijgingen en het faillissement van 2 energieleveranciers zorgde voor een onvoorziene instroom van nieuwe klanten. Om het belangrijke evenwicht van hernieuwbare energieproductie en -levering in haar coöperatief model te garanderen, had Ecopower geen andere keuze dan een contractstop in te voeren. Deze contractstop is intussen verlengd tot einde 2022. Ecopower zal pas opnieuw contracten toelaten op het moment dat er meer eigen hernieuwbare energieproductie is, en dat kan wat tijd nemen.

 

Deze contractstop gaf aanleiding tot kritische noten op onze infosessie. Dat is deels zeker terecht. Volterra-coöperanten kunnen er immers – tijdelijk – niet voor kiezen om hun eigen stroom te oogsten. Volterra volgt de evolutie op de voet zodat we maximaal onze coöperanten de kans kunnen geven om hun eigen coöperatief geproduceerde energie in de toekomst te kunnen oogsten.

 

Vele Volterra-projecten en initiatieven

Ruben Goethals lichtte vervolgens de hernieuwbare energieprojecten toe waaraan Volterra werkt.

  • Samen met Ecopower en stad Eeklo realiseren we het project Zon in Eeklo. We beheren intussen al zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen. Een aantal gebouwen van bedrijven en organisaties zitten in het offertestadium. Het aanbod voor particulieren via een leasing formule moet nog van start gaan.
  • Samen met Coopstroom tekenden we in voor een opdracht uitgeschreven door Veneco: een groepsaankoop van zonnepanelen en batterijen in regio Meetjesland. Of we die opdracht binnenhalen, ligt nog niet vast.
  • Daarnaast onderzoeken we hoe we energie-autonomie van een wijk of dorp kunnen realiseren. Zo zou bijvoorbeeld Watervliet energie-autonoom kunnen worden. Voor het energieverbruik van heel Watervliet gaan we op zoek naar de benodigde productie in zonne-installaties op bedrijfs- en landbouwdaken en in kleine of middelgrote windturbines.
  • Volterra doet ook mee aan Burgerwind op Zee. 33 burgercoöperaties waaronder Volterra richtten SEAcoop CV SO op, de offshore coöperatie waarmee de Belgische burger zal kunnen participeren in offshore windprojecten.
  • Op de site van de Volterra windturbine in Eeklo zullen we een houtkant met inheemse struiken inrichten en de draaicirkelzone van de windturbine inzaaien met een bloemenmengsel. Op die manier zorgen we naast hernieuwbare energie ook voor opvang van CO2 en voor meer biodiversiteit. We nodigen onze coöperanten daarvoor uit op onze zaaidag op 7 mei 2022 om 11uur.

De aanwezige coöperanten brachten alvast enkele suggesties aan voor projecten en initiatieven, waaronder groepsaankopen voor renovatie en isolatie, particuliere ontzorging voor private woningen voor kwetsbare groepen, gebruik van individuele particuliere installaties als productie-eenheid voor de gemeenschap, informatiepunt zijn voor concrete energie-oplossingen.

 

Oproep om mee te doen

Emmanuel Steyaert sloot de infosessie af met een oproep om actief mee te werken aan het Volterra verhaal en onze dynamische groep vrijwilligers te versterken.

 

De avond eindigde met een drankje en een babbel. Wij hopen onze coöperanten spoedig terug te zien op een volgend event of op de jaarvergadering op zaterdag 4 juni.

 

Hier vind je de presentatie van Volterra voor deze infosessie: Volterra – informatievergadering 14 april 2022.

We voegen later nog de presentatie toe van Coopstroom over autodelen.