Op onze buitengewone algemene vergadering van 24 juni 2023 keurden we niet enkel nieuwe statuten goed, maar hielden we ook een brainstorm. Het bestuur van Volterra zit met prangende vragen en is overtuigd dat onze coöperanten daar zeker een aantal antwoorden op hebben. En dat bleek bij de brainstorm inderdaad het geval.

Heb jij nog andere antwoorden op onze vragen, of heb je ideeën hierover, laat het ons dan zeker weten via een e-mail naar info@volterra.be.

Volterra als sociale onderneming: hoe vullen we dat concreet in?

 • Doe verder met een goede coöperantenwerking, breid die nog uit. Maak er een sociaal gebeuren van. Dit bevordert het contact tussen mensen en versterkt het gemeenschapsgevoel. Denk aan acties zoals de aanplant en het onderhoud van de site van de windturbine.
 • Betrek vrijwilligers bij events en activiteiten.
 • Betrek actoren uit de sociale economie bij activiteiten en bij de werking van Volterra. Bijvoorbeeld maatwerkbedrijven in de keten van zonnepanelenproductie, gevestigd in Vlaanderen.
 • Hoe betrekken we meer mensen bij onze activiteiten en bij onze werking?

 • Betrek het georganiseerd middenveld uit het Meetjesland en gebruik deze als wervingskanaal (o.m. Natuurpunt, Landelijke Gilden, Gezinsbond)
 • Trek meer jongeren en vrouwen aan in het bestuur en in de Volterra-gemeenschap
 • Betrek jeugdbewegingen: zet ze aan het werk bij grotere activiteiten om hun kas te spijzen
 • Zet energieprojecten op samen met jeugdbewegingen
 • Roep onze coöperanten op om Volterra mee uit te dragen, bijvoorbeeld op het voorziene fietsoplaadpunt in Eeklo en op de wekelijkse marktdag
 • Beman en bevrouw een infopunt van Volterra op activiteiten in het Meetjesland
 • Ga deur-aan-deur om Volterra uit te leggen en te promoten
 • Maak een affichecampagne om Volterra te promoten
 • Publiceer de Volterra-activiteiten in ‘Uit in Vlaanderen’
 • Publiceer artikels in publicaties van middenveldorganisaties in het Meetjesland
 • Organiseer een groepsaankoop zonnepanelen met aanbod op maat en kwaliteitscontrole

Hoe zamelen we (veel) geld in? Hoe bereiden we ons voor op een kapitaalinzameling in 2025 voor wind-op-zee (SeaCoop)?

 • Publiceer komende kapitaalrondes in de communicatiekanalen van middenveldorganisaties en van lokale media
 • Verhoog de limiet van aantal aandelen per coöperant
 • Versterk de verbinding tussen coöperant zijn bij Volterra en eigen stroom afnemen, gebruik het korte keten label, en benadruk de stabiele energieprijs die op langere termijn steevast onder de marktprijs zit
 • Trek mensen aan die investeren in andere coöperatieve aandelen, eventueel via REScoop
 • Financier projecten met projectaandelen, richt een VZW op om dit mogelijk te maken