Op zaterdag 3 juni 2023 vond de gewone algemene vergadering van aandeelhouders (de “Jaarvergadering”) plaats. Hier vind je het officiële verslag:

Verslag Algemene Vergadering 2023 (PDF)

Wil je onze presentatie die we gebruikten nog eens nalezen, die vind je hier:

Volterra presentatie AV 2023 (PDF)

Ons jaarverslag over 2022 brachten we dit jaar in een uitgewerkt design. Enkele gedrukte versies zijn nog te bekomen, op aanvraag.

In dit document vindt u een algemene terugblik op 2022 in tekst en grafiek, en de jaarrekening en toelichting daarbij.

Volterra Jaarverslag over 2022 (PDF)

De neer te leggen jaarrekening:

Volterra AV2023 – De neer te leggen jaarrekening per 31.12.2022 (PDF)

Het verslag Sociale Onderneming:

Volterra AV2023 – Verslag Sociale Onderneming (PDF)

Op 3 juni 2023 vond aansluitend op de gewone algemene vergadering ook een buitengewone algemene vergadering plaats. Daarop lag een voorstel van statutenwijziging voor ter stemming.

Volterra BAV2023 – bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het doel (PDF)

Volterra BAV2023 – Voorstel nieuwe statuten (PDF)

Deze eerste buitengewone algemene vergadering op 3 juni kon niet rechtsgeldig beslissen gezien het quorum van de helft van de vennoten niet werd bereikt.

Op een tweede buitengewone algemene vergadering op 24 juni kon rechtsgeldig worden beslist ongeacht het aantal aanwezige vennoten en werden de nieuwe statuten unaniem goedgekeurd door de aanwezige vennoten.

Onze presentatie die we gebruikten tijdens deze buitengewone algemene vergadering geeft een duidelijk en gestructureerd overzicht van de gewijzigde statuten.

Presentatie BAV 24 juni 2023 (PDF)