Op deze buitengewone algemene vergadering worden de nieuwe statuten van Volterra ter goedkeuring voorgelegd.


Het bestuursorgaan nodigt de vennoten uit op de buitengewone algemene vergadering van vennoten van zaterdag 24 juni 2023 om 10u00 in CC De Meet, Sint-Jansstraat 22 te 9982 Sint-Laureins (Bentille).

Inschrijven is verplicht en kan via deze link

Een eerste buitengewone algemene vergadering op 3 juni kon niet rechtsgeldig beslissen gezien het quorum van de helft van de vennoten niet werd bereikt. Deze tweede buitengewone algemene vergadering op 24 juni kan rechtsgeldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

Via de onderstaande links kan u alle documenten voor deze Buitengewone Algemene Vergadering downloaden:

Volterra BAV2023 – Oproepingsbrief Buitengewone AV van 24 juni (PDF)

Volterra BAV2023 – Volmacht Buitengewone AV van 24 juni (MS Word)

Volterra BAV2023 – bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde wijziging van het doel (PDF)

Volterra BAV2023 – Voorstel nieuwe statuten (PDF)